Egzamin ósmoklasisty z matematyki - Korepetycje online z matematyki

 

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Na kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty przerabiam każdy dział z zakresu egzaminu ósmoklasisty na podstawie zadań, które już pojawiły się na egzaminach w latach poprzednich. Kolejnym krokiem jest rozwiązywanie z repetytorium zadań odautorskich, które są nieszablonowe i przez to trudniejsze. Następnie przechodzę z moim uczniami do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych.

Na kursie korzystam z najlepszych repetytoriów, własnej bazy zdań oraz arkuszy egzaminacyjnych z lat ubiegłych. Zadania, które rozwiązuję z moimi uczniami, są zróżnicowane pod kątem trudności, która jest dostosowana do każdego ucznia indywidualnie i rośnie wraz z widocznymi postępami.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty obejmuje wszystkie wymagane działy takie jak:

 1. Liczby rzeczywiste (własności liczb, działania na liczbach, ułamki)

 2. Procenty

 3. Potęgi i pierwiastki

 4. Wyrażenia algebraiczne

 5. Równania

 6. Planimetria (własności figur płaskich, pola i obwody figur)

 7. Twierdzenie Pitagorasa

 8. Układ współrzędnych

 9. Geometria przestrzenna (graniastosłupy, ostrosłupy)

 10. Statystyka

 11. Rachunek prawdopodobieństwa

 12. Dowodzenie

 

 

 

facebook instagram linked twitter twitter