Nauka matematyki online - korepetycje z matematyki

 

Nauka matematyki

Mówi się, że matematyka jest królową nauk. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż jej zastosowanie widać w wielu różnych dziedzinach naukowych (m.in.: w fizyce, chemii, mechanice, automatyce, biologii). Można ją spotkać nawet w nauczaniu języków obcych. Otóż gramatyka każdego języka obcego opiera się na logice – jednym z podstawowych działów matematyki. Opanowanie gramatyki danego języka sprowadza się do prawidłowego zastosowania poznanych wcześniej reguł gramatycznych.

Mimo przydatności matematyki w życiu codziennym wiele osób nie lubi jej się uczyć. Dlaczego? Najczęściej przyczyną są skumulowane zaległości z lat poprzednich, brak systematycznej nauki, niezrozumiałe tłumaczenie w szkole lub po prostu kiepska jakość nauczania. Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom, w mojej ofercie proponuję skuteczne nauczanie matematyki. Zagadnienia matematyczne tłumaczę w sposób jasny i zrozumiały. Uczę myślenia matematycznego oraz schematów rozwiązywania zadań.

Nadrzędnym celem nauczania matematyki jest zbudowanie solidnych podstaw, a następnie doskonalenie zdobytych umiejętności matematycznych. Większość zajęć prowadzę w ramach zajęć indywidualnych, ustalając plan nauczania dopasowany do potrzeb ucznia. Dążę do osiągnięcia samodzielności ucznia w rozwiązywaniu zadań. Uczę systematyczności oraz przywiązuję dużą wagę do zadawanych prac domowych, które utrwalają przerobiony materiał.

 

Korepetycje z matematyki online 

Oferuję skuteczne korepetycje z matematyki online dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym również dla uczniów liceum na profilu IB. Pomagam w opanowaniu bieżącego materiału w szkole, systematycznie przygotowuję uczniów do kartkówek i sprawdzianów w szkole. Korzystam z podręcznika, który uczeń przerabia w szkole. Dodatkowo korzystam również z mojej własnej bazy zadań. Zapewniam miłą i bezstresową atmosferę podczas lekcji.

Zajęcia odbywają się przez Skype lub inny wybrany komunikator internetowy. Na lekcjach korzystam z wirtualnej tablicy elektronicznej. Wszelkie niezrozumiałe zagadnienia z matematyki tłumaczę w sposób przystosowany do poziomu ucznia. Jednym z celów prowadzonych przeze mnie korepetycji z matematyki jest rozwinięcie u uczniów umiejętności logicznego myślenia. Podczas lekcji kładę nacisk na opanowanie schematów rozwiązywania zadań. Nieodłącznym elementem korepetycji są zadania domowe, których celem jest utrwalenie przerobionego na korepetycjach materiału.

 

 

Oferta korepetycji online z matematyki

Korepetycje z matematyki są dostępne w formie indywidualnej oraz grupowej (2-3 osób). Ich celem jest efektywna i możliwe szybka nauka. Dbam o to, aby korepetycje były idealnie dostosowane do potrzeb i oczekiwań ucznia.

Oferta korepetycji online z matematyki obejmuje kompleksowe przygotowanie do:

1. Egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. Matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki

3. Matury międzynarodowej (IB)

 

facebook instagram linked twitter twitter