Nauka matematyki online - korepetycje z matematyki

 

Korepetycje z matematyki online 

Oferuję skuteczne korepetycje z matematyki online dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym również dla uczniów liceum na profilu IB. Pomagam w opanowaniu bieżącego materiału w szkole, systematycznie przygotowuję uczniów do kartkówek i sprawdzianów w szkole. Korzystam z podręcznika, który uczeń przerabia w szkole. Dodatkowo korzystam również z mojej własnej bazy zadań. Zapewniam miłą i bezstresową atmosferę podczas lekcji.

Zajęcia odbywają się przez Skype lub inny wybrany komunikator internetowy. Na lekcjach korzystam z wirtualnej tablicy elektronicznej. Wszelkie niezrozumiałe zagadnienia z matematyki tłumaczę w sposób przystosowany do poziomu ucznia. Jednym z celów prowadzonych przeze mnie korepetycji z matematyki jest rozwinięcie u uczniów umiejętności logicznego myślenia. Podczas lekcji kładę nacisk na opanowanie schematów rozwiązywania zadań. Nieodłącznym elementem korepetycji są zadania domowe, których celem jest utrwalenie przerobionego na korepetycjach materiału.

 

 

Oferta korepetycji online z matematyki

Oferta korepetycji online z matematyki obejmuje kompleksowe przygotowanie do:

1. Egzaminu ósmoklasisty z matematyki

2. Matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki

3. Matury międzynarodowej (IB)

 

facebook instagram linked twitter twitter