Kurs Angielski od podstaw

Kurs Angielski od podstaw został przygotowany dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nauką języka angielskiego. Obejmuje naukę na poziomie A1 / A1+ i jest oparty o najlepsze materiały dydaktyczne takie jak: podręczniki, nagrania audio i video oraz odautorskie materiały przygotowane przez dydaktyka.

Zdobycie solidnych podstaw językowych to punkt wyjściowy do dalszego poszerzania zakresu słownictwa i rozwijania umiejętności poprawnego mówienia.

Celem kursu jest skuteczna nauka języka angielskiego od podstaw poprzez zdobycie solidnych podstaw językowych w zakresie słownictwa, zagadnień gramatycznych, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz przede wszystkim w zakresie poprawnego mówienia.

Zobacz także

  • Archiwa

  • facebook instagram linked twitter twitter