Matura międzynarodowa z matematyki - IB - Korepetycje online z matematyki

 

Matura międzynarodowa z matematyki

International Baccalaureate Diploma Programme jest programem realizowanym w polskich liceach ogólnokształcących przygotowującym uczniów do matury międzynarodowej (IB). Jednym z wymaganych przedmiotów na maturze międzynarodowej jest matematyka, którą można realizować w toku szkolnym na dwóch ścieżkach dydaktycznych: Analysis and approaches oraz Applications and interpretations. Na każdej ścieżce uczeń wybiera zakres w jakim przedmiot będzie realizowany – standard level (poziom podstawowy) lub higher level (poziom zaawansowany).

W ramach kursów przygotowujących do matury międzynarodowej z matematyki realizujemy przygotowanie na obu ścieżkach na obu poziomach – standard level oraz higher level.

 

Analysis and approaches

Ścieżka dydaktyczna Analysis and approaches koncentruje się na zastosowaniu analitycznej wiedzy i umiejętności matematycznych. Zrównoważone podejście w procesie nauki zapewnia rozwijanie ważnych matematycznych pojęć w sposób zrozumiały i spójny. Celem kursu jest zastosowanie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu abstrakcyjnych problemów oraz problemów osadzonych w kontekście. Ścieżka Analysis and approaches kładzie nacisk na zdolności do budowania, przekazywania oraz uzasadniania poprawnych matematycznie argumentów. Uczniowie rozwijają wnikliwość matematyczną oraz samodzielność w uczeniu się matematyki.

 

Applications and interpretations

Ścieżka dydaktyczna Applications and interpretations skupia się na rosnącej roli matematyki, którą matematyka odgrywa w różnorodnych dziedzinach naukowych we współczesnym świecie przepełnionym różnorodnymi danymi. Podkreśla znaczenie matematyki w szerszym kontekście przez skupianie się na tematach, które są często używane jako zastosowanie lub modelowanie matematyczne. Ten moduł obejmuje zagadnienia, które są zazwyczaj częścią kursów przed uniwersyteckich, takie jak np. rachunek czy statystyka. Uczniowie ścieżki Applications and interpretations są zachęcani do rozwiązywania rzeczywistych problemów w sposób matematyczny, interpretowania wniosków oraz uogólnień.

 

Sylabus na obu ścieżkach Analysis and approaches oraz Applications and interpretations obejmuje działy takie jak:

  1. Liczby i algebra (Number and algebra)

  2. Funkcje (Functions)

  3. Geometria i trygonometria (Geometry and trigonometry)

  4. Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa (Statistics and probability)

  5. Rachunek (Calculus)

  6. Rozwijanie umiejętności badawczych, umiejętności rozwiązywania problemów oraz modelowania matematycznego oraz badanie obszarów matematycznych (Development of investigational, probem-solving and modelling skills and the exploration of an area of mathematics)

 

 

 

facebook instagram linked twitter twitter