Matura z matematyki podstawowa i rozszerzona - Korepetycje online z matematyki

 

Matura podstawowa i rozszerzona z matematyki

W ramach kompleksowego przygotowania do matury podstawowej i rozszerzonej z matematyki prowadzę kursy, na których realizuję cały materiał wymagany do matury zgodnie z aktualnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Korzystam z najlepszych repetytoriów, własnej bazy zadań oraz arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich.

Podobnie jak w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, przerabiam każdy dział z zakresu egzaminu maturalnego na podstawie zadań, które pojawiły się już na maturach w latach poprzednich. Następnie rozwiązuję z moimi uczniami zadania odautorskie z repetytoriów oraz arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych.

Kurs maturalny z matematyki jest dostosowany do poziomu każdego ucznia indywidualnie. Przeznaczam więcej czasu na działy, które są trudniejsze do zrozumienia dla danego ucznia i wymagają więcej czasu na ich przećwiczenie.

Kursy maturalne z matematyki są realizowane na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Kurs maturalny z matematyki na poziomie podstawowym obejmuje działy takie jak:

 1. Liczy rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne

 2. Zbiory, wartość bezwzględna i nierówności

 3. Funkcje

 4. Funkcja liniowa

 5. Funkcja kwadratowa

 6. Wielomiany i wyrażenia wymierne

 7. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna

 8. Trygonometria

 9. Ciągi

 10. Planimetria

 11. Geometria analityczne

 12. Stereometria

 13. Rachunek prawdopodobieństwa

 14. Statystyka

 

Na poziomie rozszerzonym są realizowane powyższe działy w formule rozszerzonej oraz jeden dział dodatkowy –  Rachunek różniczkowy.

 

 

facebook instagram linked twitter twitter