Skuteczna nauka angielskiego w oparciu o kursy angielskiego General English

 

 

 Kursy GENERAL ENGLISH

 


Dla kogo są przeznaczone?

Kursy GENERAL ENGLISH skierowane są do młodzieży oraz osób dorosłych. Uczymy na każdym poziomie zaawansowania – od zupełnych podstaw do pełnej biegłości językowej.


Skuteczna nauka języka angielskiego – metody nauczania

Oferujemy skuteczną naukę języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania, w tym również naukę języka angielskiego od podstaw. Celem kursu jest osiągnięcie płynności językowej, która w pełni pozwoli na swobodną komunikację. Uczymy w oparciu o metodę komunikacyjną, która kładzie nacisk na zdobycie biegłości w zakresie mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Zajęcia mają na celu używanie języka w codziennych sytuacjach. Stosowane ćwiczenia obejmują m.in.: odgrywanie ról, rozmowy w formie wywiadu, wymianę językową, dyskusje na wybrane tematy.


Materiały dydaktyczne

W przypadku nauki na niższych poziomach zaawansowania (A1 – A2), dążymy do zdobycia przez kursanta solidnych podstaw językowych w zakresie słownictwa, zagadnień gramatycznych, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz przede wszystkim w zakresie poprawnego mówienia. Wierzymy, iż skuteczna nauka języka angielskiego zaczyna się od zdobycia gruntownych podstaw, które są doskonałym punktem wyjścia do dalszego szlifowania warsztatu językowego. Na niższych poziomach zaawansowania kurs oparty jest o najlepsze materiały dydaktyczne (podręczniki, nagrania audio i wideo).

Od poziomu średnio-zaawansowanego (B1) zajęcia opierają się przede wszystkim na mówieniu. Korzystamy z wiarygodnych materiałów pochodzących z anglojęzycznej prasy (The Times, The Economist, The Guardian, The Independent, Newsweek, Financial Time) oraz telewizji (BBC, Thames television). Skrupulatnie dobrany do potrzeb kursanta plan nauczania pozwala na przełamanie bariery mówienia, doskonali umiejętności wypowiadania się i konstruowania poprawnych językowo wypowiedzi oraz ćwiczy umiejętności komfortowego wysławiania się na różne tematy. Zajęcia oparte na ciekawych materiałach (anglojęzyczne artykuły oraz krótkie filmiki wideo) stymulują mówienie oraz umożliwiają prowadzenie z kursantem ciekawych dyskusji, podczas których kursant ma okazję obyć się z używanym powszechnie słownictwem.


Częstotliwość zajęć

Liczba zajęć w tygodniu jest uzależniona od intensywności kursu. Na kursie standardowym zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut). Istnieje również możliwość kursów o zwiększonej intensywności zajęć w wymiarze 3 x 60 minut oraz 4 x 60 minut.

Poziomy nauczania * :

 

Poziom Nazwa
A1 początkujący (beginner)
A1(+) podstawowy (elementary)
A2 średniozaawansowany niższy (pre-intermediate)
B1 średniozaawansowany (intermediate)
B2 średniozaawansowany wyższy (upper-intermediate)
B2(+) zaawansowany niższy (lower advanced)
C1 zaawansowany (higher advanced)

 

Kurs na poziomie początkującym (beginner), A1 ▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z językiem angielskim,

– kształci podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz mówionego,

– pozwala na zdobycie podstawowego słownictwa oraz podstawowych zasad gramatycznych i językowych;

– skupia się przede wszystkim na mówieniu z zastosowaniem podstawowego zasobu słownictwa (budowanie prostych, logicznych a zarazem poprawnych językowo zdań),

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na starannie dobranym podręczniku oraz dodatkowych materiałach wybranych przez nauczyciela i dostosowanych do potrzeb indywidualnych kursanta.

Kurs na poziomie początkującym (elementary), A1 + ▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób znających angielski w stopniu bardzo podstawowym,

– rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia tekstu słuchanego oraz mówienia,

– ukierunkowany na poszerzanie słownictwa oraz zasadniczych podstaw gramatycznych,

– skupia się na rozwijaniu umiejętności mówienia z wykorzystaniem poznanego do tej pory słownictwa,

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na starannie dobranym podręczniku oraz dodatkowych materiałach wybranych przez nauczyciela i dostosowanych do potrzeb indywidualnych kursanta.

Kurs na poziomie średnio-zaawansowanym niższym (pre-intermediate), A2 ▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób znających język angielski na poziomie podstawowym,

– jego celem jest poszerzenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych w celu możliwie swobodnej komunikacji w języku angielskim,

– koncentruje się przede wszystkim na umiejętności mówienia oraz rozumienia ze słuchu,

– rozwija również umiejętności pisania oraz czytania,

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na starannie dobranym podręczniku oraz dodatkowych materiałach wybranych przez nauczyciela i dostosowanych do potrzeb indywidualnych kursanta.

Kurs na poziomie średnio-zaawansowanym (intermediate), B1 ▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób, które mówią po angielsku, jednak popełniają błędy;

– skupia się na doskonaleniu umiejętności mówienia oraz eliminowaniu popełnianych błędów,

– nadrzędnym celem kursu jest nabycie swobody w mówieniu oraz konstruowanie poprawnych językowych wypowiedzi,

– ukierunkowany na wzbogacenie zasobu słownictwa oraz poszerzenie poprawności gramatycznej,

– rozwija umiejętności pisania, czytania oraz rozumienia tekstu słuchanego,

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na materiałach dobranych do indywidualnych potrzeb kursanta; materiałach stymulujących mówienie takich jak: nagrania audio, artykuły z anglojęzycznych czasopism, nagrania wideo.

Kurs na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper-intermediate), B2: ▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób mówiących po angielsku, posiadających szeroki zasób słownictwa, które chcą doskonalić swobodne używanie języka;

– rozwija umiejętności poprawnego wyrażania się po angielsku,

– poszerza zasób słownictwa oraz doskonali zagadnienia gramatyczne;

– rozwija umiejętności pisania, czytania oraz rozumienia tekstu słuchanego,

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na materiałach dobranych do indywidualnych potrzeb kursanta, w tym na: autentycznych artykułach z anglojęzycznej prasy (The Times, The Economist, The Guardian, The Independent, Newsweek, Financial Time) oraz nagraniach z anglojęzycznej telewizji (BBC, Thames television).

Kurs na poziomie zaawansowanym niższym (lower advanced), B2 (+)▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób mówiących po angielsku, posiadających szeroki zasób słownictwa oraz znających bardzo dobrze zasady gramatyczne,

– skupia się na prawidłowym używaniu języka angielskiego w nowych dla kursanta sytuacjach,

– rozwija umiejętności swobodnego mówienia oraz wyrażania myśli po angielsku,

– służy nabyciu doskonałej płynności językowej,

– poszerza zdecydowanie zasób słownictwa, jakim posługuje się kursant,

– rozwija umiejętności pisania, czytania oraz rozumienia tekstu słuchanego,

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na materiałach dobranych do indywidualnych potrzeb kursanta, w tym na: autentycznych artykułach z anglojęzycznej prasy (The Times, The Economist, The Guardian, The Independent, Newsweek, Financial Time) oraz nagraniach z anglojęzycznej telewizji (BBC, Thames television).

Kurs na poziomie zaawansowanym (advanced), C1: ▾

skuteczna nauka języka angielskiego dla osób mówiących płynnie w języku angielskim, którzy pragną doskonalić swój warsztat językowy,

– jest oparty na mówieniu, ćwiczy umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach oraz na różne tematy,

– doskonali płynność i swobodę formułowania wypowiedzi,

– poszerza dodatkowo zasób słownictwa oraz szlifuje zaawansowane struktury gramatyczne;

– rozwija umiejętności pisania, czytania oraz rozumienia tekstu słuchanego,

– trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut),

– opiera się na materiałach dobranych do indywidualnych potrzeb kursanta, w tym na: autentycznych artykułach z anglojęzycznej prasy (The Times, The Economist, The Guardian, The Independent, Newsweek, Financial Time) oraz nagraniach z anglojęzycznej telewizji (BBC, Thames television).


*Poziomy naucznia opracowane w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

 

Kursy GENERAL ENGLISH

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa kursu

Treść wiadomościOpinie klientów

  • Panią Agatę jest osobą cierpliwą i opanowaną. Ma niesamowite podejście do dziecka. Super tłumaczy język angielski. Po je..

    Super zajęcia, zostałem dobrze przygotowany do matury i to na dodatek w świetnych warunkach...

    Polecam Panią Agatę, ponieważ prowadziła zajęcia profesjonalnie, rzetelnie w przyjemnej atmosferze. Pani Agata ma wielką..


  • Najnowsze artykuły


    facebook instagram linked twitter twitter