Kurs Business English dla osób pracujących w międzynarodowych firmach

Kursy specjalistyczne


Dla kogo są przeznaczone?

Kursy specjalistyczne kierujemy do osób posiadających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (B1). W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje kursów specjalistycznych: kurs Business English (angielski biznesowy) oraz kurs Legal English (angielski prawniczy).

Metody nauczania

Celem kursów jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim branżowym w codziennych sytuacjach zawodowych oraz eliminacja błędów popełnianych podczas mówienia. Kurs jest nastawiony na zdobywanie szerokiego zasobu słownictwa branżowego oraz jego zastosowanie w wypowiadaniu się na tematy zawodowe. W nauczaniu stosujemy metodę komunikacyjną, która kładzie nacisk na żywą komunikację, poprawne konstruowanie wypowiedzi oraz rozumienie ze słuchu. Lekcje przybierają postać sytuacyjnego wykorzystywania języka angielskiego. Podczas zajęć odbywają się ćwiczenia z odgrywaniem ról, które symulują rzeczywiste zdarzenia; prowadzone są rozmowy oraz dyskusje na ciekawe tematy zaczerpnięte z życia zawodowego.

Materiały dydaktyczne

Do nauczania wykorzystujemy najnowsze i najlepsze podręczniki oraz rzetelne materiały pochodzące z anglojęzycznej prasy oraz telewizji. Plan nauczania dobieramy indywidualnie do potrzeb kursanta. Zarówno kurs Business English, jak i kurs Legal English bazują na interesujących materiałach (artykuły prasowe, fragmenty programów telewizyjnych, reklam oraz krótkich filmików wideo), które stymulują mówienie oraz prowadzenie dyskusji. Materiały dodatkowe, dobrane odpowiednio do potrzeb kursanta poszerzają zasób słownictwa branżowego oraz poprawiają gramatykę.

Częstotliwość zajęć

Liczba zajęć w tygodniu jest uzależniona od intensywności kursu. Na kursie standardowym zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (2 x 60 minut). Istnieje również możliwość kursów o zwiększonej intensywności zajęć w wymiarze 3 x 60 minut oraz 4 x 60 minut.


Kurs Business English

Kurs Business English został przygotowany z myślą o osobach poruszających się w środowisku biznesowym, pracujących zarówno w mniejszych, jak i większych firmach. Podczas kursu nauczysz się efektywnej komunikacji w różnych sytuacjach biznesowych. Angielski biznesowy staje się coraz częściej niezbędny do swobodnego poruszania się w środowisku korporacyjnym. W czasie kursu będziesz miał okazję prowadzenia spotkań biznesowych, negocjacji oraz przedstawiania prezentacji wyników. Zapoznasz się ze specjalistycznym słownictwem używanym w: prowadzeniu projektów biznesowych, strategiach marketingowych, finansach i księgowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz logistyce i łańcuchu dostaw. Omawianie wykresów i statystyk oraz prowadzenie telekonferencji biznesowych w języku angielskim stanie się dla Ciebie naturalne, łatwe i przyjemne.

Na kursie wykorzystywane są materiały pochodzące z branżowej prasy anglojęzycznej (Financial Time, The Economist, Business Insider) oraz programów telewizyjnych (BBC Business News). Dodatkowo korzystamy z najlepszych podręczników do nauki języka angielskiego biznesowego oraz dodatkowych ćwiczeń służących rozbudowywaniu zasobu specjalistycznego słownictwa.


Kurs Legal English

Kurs Legal English kierujemy do osób, które chcą zdobyć umiejętność posługiwania się odpowiednim słownictwem prawniczym w komunikacji zawodowej. Kurs przyda się przede wszystkim osobom studiującym prawo, odbywającym aplikacje, praktykującym prawo lub osobom powiązanym w inny sposób z dziedziną prawą. Podczas kursu poznasz specjalistyczne słownictwo oraz poszerzysz znajomość językową w dziedzinie prawa. Nadrzędnym celem kursu jest skuteczna komunikacja w różnorodnych sytuacjach zawodowych. W czasie kursu nabędziesz umiejętność posługiwania się specjalistycznym prawniczym językiem angielskim w umowach i innych tekstach prawniczych. Będziesz miał możliwość używania tego języka w oficjalnej korespondencji oraz w trakcie symulacyjnych spotkań służbowych.

Materiały dydaktyczne obejmują najlepsze podręczniki do nauki języka angielskiego prawniczego, artykuły pochodzące z branżowej prasy anglojęzycznej (The Lawyer, Law Times, The Guardian) oraz specjalistycznych programów telewizyjnych (BBC Law in Action). Ponadto stosujemy również ćwiczenia poszerzające specjalistyczne słownictwo z zakresu angielskiego prawniczego.

Kursy specjalistyczne

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa kursu

Treść wiadomościOpinie klientów

  • Panią Agatę jest osobą cierpliwą i opanowaną. Ma niesamowite podejście do dziecka. Super tłumaczy język angielski. Po je..

    Super zajęcia, zostałem dobrze przygotowany do matury i to na dodatek w świetnych warunkach...

    Polecam Panią Agatę, ponieważ prowadziła zajęcia profesjonalnie, rzetelnie w przyjemnej atmosferze. Pani Agata ma wielką..


  • Najnowsze artykuły


    facebook instagram linked twitter twitter